Wielu przedsiębiorców odchodzi od ulotek reklamowych, stawiając na inne formy reklamy. Niekiedy przynosi to korzyści, innym razem jest jednak zupełnie nieopłacalne. Powstaje jednak pytanie, dlaczego rezygnować z czegoś,